Regulamin Łowiska

Do Korzystania z Łowiska nie jest potrzebna karta PZW

Dozwolone jest wędkowanie wszystkimi metodami z kodeksem wędkarskim

Łowimy przy użyciu max 2 wędek.

Po przyjeździe na łowisko należy zgłosić się do Gospodarza, dokonać opłaty za wejście na łowisko, wybrać Stanowisko i zadeklarować, czy zmierza się złowione ryby zabrać czy wypuszczać.

Jeżeli wędkarz nie zamierza zabierać ryb, to zobowiązany jest do:

Poinformowania gospodarza przed przystąpieniem do wędkowania i ewentualnie pobrania siatki na ryby, łowienia na haczyk bez zadziorowe,

Stosowania mat karpiowych na stanowisku,

Przekazaniu złowionych ryb gospodarzowi, który decyduję czy ryba może ponownie trafić do wody; a jeżeli nie- to zobowiązany jest da zakupu złowionej ryb. Jeżeli wędkarz nie zamierza zabrać złowionych ryb, a w trakcie łowienia złowi jesiotra, pstrąga lub sandacza, to ma obowiązek zapłacenia za złowione ryby i ich zabrania.

OGRANICZAMY NĘCENIE – na stanowisku max 3kg zanęty . Dozwolone jest  użycie jednie zanęty wędkarskiej bez konserwantów. Zabrania się wyrzucania nie zużytych zanęt i przynęt do wody, Należy je zabrać ze sobą lub oddać gospodarzowi.

Łowisko czynne jest sezonowa (od 1kwietnia do 30 października), w godzinach

Poniedziałek-piątek 7.30-20

Weekendy-Święta 6.30 – 20

Niedużej niż od świtu do zmroku

  1. Łowisko dozorowane jest przez cały rok, wiec możliwe jest wędkowanie poza sezonem

10.Łowiskiem zarządza Gospodarz łowiska, u którego należy bezwzględnie zgłosić wejście i wyjście

11.Gospodarz łowiska ma prawo do;

– żądania okazania dokumentów, tożsamości od osób przybywających i obecnych na łowisku

-Kontroli samochodów i bagaży w przypadku podejrzenia, iż nie wszystkie złowione ryby ,które wędkarz chce zabrać zostały zgłoszone do zważenia,

Wypraszanie z terenu łowiska w przypadku głośnego zachowywania się , śmiecenia dewastacji lub kradzieży

12.Dzieci mogą przebywać na Tereninie łowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych

13.Łowisko pobiera opłaty za wstęp i złowienie ryby według ustalonego cennika

14.Opłaty za wejście pobierane są przed udaniem się na łowisko

15.Podczas łowienia należy stosować następujące zasady

-Ryby z wody wyjmujemy tylko za pomocą podbieraka,

-wszystkie złowione ryby, które chcemy zakupić przerymujemy wyłącznie w siatce na ryby ,

-ryby, które nie chcemy zakupić, a udało nam się je bez problemy odhaczyć i nie są okaleczone-wypuszczamy do pobranej u Gospodarza łowiska siatki i po za zakończeniu łowienia przekazujemy Gospodarzowi, który decyduję, gdzie trafi ryba .

-w przypadku gdy nie możemy bezpiecznie  odhaczyć ryby, nie wolno samemu na siłę wyrywać haczyka lecz należy zgłosić to do Gospodarza

-jeżeli ryba podczas holowania wyciągania z wody lubodhaczenia uległa uszkodzeniu wędkarz zobowiązany jest zabrać rybę z łowiska i za nią zapłacić

-przy robieniu zdjęć i przenoszeniu ryb, zabrania się trzymania ryb za skrzela

16.Na łowisku Zabrania się;


-zaśmiecania linii brzegowej zbiornika,

Wycinania łamania drzew roślin krzewów

Parkowanie samochodów poza miejscami do tego wyznaczonymi

Załatwiania potrzeb fizjologicznych po za wc

Rozpalania ognisk po za miejscami do tego wyznaczonymi ,

Głośnego zachowania

Kąpieli na łowisku


17 .Po zakończeniu wędkowania należy podejść do stanowiska Gospodarza, zapłacić za złowione tyby na łowisku, zapakować sprzęt do samochodu i bez zatrzymywania wyjechać z łowiska

18.Stanowisko na łowisku można rezerwować za dodatkową opłatą Okleśną w cenniku


19.Gospodarz łowiska i inne osoby obsługujące mają prawo do

Kontroli samochodu i bagażu w przypadku podejrzenia, iż nie wszystkie złowione ryby zastały zgłoszone do zważenia,

Wyproszenie z terenu łowiska w przypadku; głośnego zachowania się, śmiecenia, dewastacji, kradzieży


20.W przypadku udowodnienia kradzieży ryb wędkujący ponosi 100% kosztów i zakaz wstępu na łowisko.


21.Wszelkie sprawy nie ujęte w tym regulaminie należy konsultować z gospodarzem łowiska.


22.Wejście na łowisko jest równoznaczne z akceptacją obowiązującego regulaminu oraz cennika

seba