Ryby

 1. Jesiotr
 2. Karp
 3. Szczupak
 4. Lin
 5. Okoń
 6. Karaś złoty
 7. Amur
 8. Tołpyga
 9. Sandacz
 10. Płoć
 11. Karaś srebrzysty
 12. Krąp

 

 

Jesiotr

Acipenser_oxyrhynchus

Jesiotr  (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus) – duża, dwuśrodowiskowa,anadromiczna ryba jesiotrokształtna z rodziny jesiotrowatych (Acipenseridae) . Ryba o niejasnej pozycji taksonomicznej, wcześniej uważana była za bałtycką populację jesiotra zachodniego ..


 

Karp

Common_carp

Karp (Cyprinus carpio) – gatunek słodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych (Cyprinidae). Hodowany i poławiany na dużą skalę jakoryba konsumpcyjna.


 

Szczupak

szczupak

Szczupak pospolity, szczupak (Esox lucius) – gatunek szeroko rozprzestrzenionej, drapieżnej ryby z rodziny szczupakowatych(Esocidae). Jego okołobiegunowy zasięg występowania jest największym naturalnym zasięgiem ryb wyłącznie słodkowodnych.


Lin

lin2

Lin– (Tinca tinca) – słodkowodna ryba z rodziny karpiowatych (Cyprinidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Tinca. Inne nazwy: pszenicznik, oczeretniak oraz kaliniak


 

Okoń

okon_x7136

Okoń pospolity, okoń(Perca fluviatilis) – gatunek drapieżnej ryby z rodziny okoniowatych (Percidae).Osiąga do 60 cm długości standardowej (SL)i masę ciała do 4,8 kg[4]. Ciało wysokie, bocznie spłaszczone. Łuski małe, ktenoidalne, mocno osadzone w skórze. Pokrywy skrzelowe zakończone ostrymi kolcami, a ich górna krawędź jest ząbkowana. Otwór gębowy duży, przedni, tylna krawędź szczęki sięga do oka.


 

Karaś złoty

dsc01189

 

Karaś złocisty – nazwa zwyczajowa ryby karpiowatej z rodzaju Carassius, stosowana przez autorów w różnym znaczeniu. Może oznaczać:

 • w najszerszym znaczeniu: gatunek Carassius auratus (łac. aureum oznacza „złoty” lub „złocisty”) – karaś chiński, nazywany też karasiem złocistym lub złotym karasiem,
 • w węższym znaczeniu: podgatunek Carassius auratus auratus, nazywany karasiem złocistym lub złotym karasiem,
 • rzadziej nazwą „karaś złocisty” określana jest złota rybka – udomowiona forma podgatunku Carassius auratus auratus.

  Amur

amur_bialy1

 

Amur  (Ctenopharyngodon idella) – gatunek ryby z rodziny karpiowatych (Cyprinidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Ctenopharyngodon. Hodowany w akwakulturze, poławiany w wędkarstwie.


 

Tołpyga

11

Tołpyga , tołpyga (Hypophthalmichthys molitrix) – gatunek słodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych (Cyprinidae). Ceniona z powodu smacznego mięsa.


 

Sandacz

111Sandacz pospolity, sandacz (Sander lucioperca) – gatunek ryby okoniokształtnej z rodziny okoniowatych (Percidae).


 Płoć

121212

Płoć, płotka (Rutilus rutilus) – gatunek ryby z rodziny karpiowatych (Cyprinidae).


  Karaś srebrzysty

1212121212121

Karaś srebrzysty (Carassius gibelio) – gatunek słodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych (Cyprinidae), długo uznawany za podgatunek Carassius auratus gibelio karasia chińskiego. Nazywany jest również japończykiem


 Krąp

qqqqq

 

Krąp (Blicca bjoerkna) – gatunek słodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych (Cyprinidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Blicca.


 Miłego Wędkowania

sebaffff